Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 22/413 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: Westcon Nord Status: Godkänd
Berörda vägar: Strömsbrovägen 56 56
Ansökan gäller: VA-anläggning, Dagvatten, El-kabel, Gatubelysning
Start: 2022-06-15
Slut: 2024-08-31
Ärendeinformation
Registrerad: 2022-06-09 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (17103)
Ärendetitel: Avabron Ärendetyp: Ansökan
©2024 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.