Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
21/609 Agnes Kulturhus Grävarbete Södra Strandgatan Västra Islandsgatan Slottstorget Petrégatan NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2021-11-22 2024-08-31
22/29 Schakt för P-Hus Grävarbete Drottninggatan Markax AB - Gävle 2022-01-31 2024-07-01
22/91 Vasaskolan Grävarbete Norra Kungsgatan BJ Markbyggnads AB 2022-03-21 2025-06-30
22/413 Avabron Grävarbete Strömsbrovägen Westcon Nord 2022-06-15 2024-08-31
22/649 Ombyggnation Brunnsgatan Grävarbete Brunnsgatan NCC Industry AB - Asfalt Nord 2022-10-10 2024-07-26
22/765 Gavlehov Västra gata 1+ 2 Grävarbete Gavlehovsvägen Westcon Nord 2022-11-14 2024-06-30
22/782 Gavlehov västra Gavlehovsvägen Grävarbete Gavlehovsvägen Westcon Nord 2022-11-21 2024-08-31
22/811 Gavlehov Västra gata 3 och GCB Grävarbete Folkparksvägen Westcon Nord 2022-12-05 2024-06-30
23/358 Motonet Valbo Grävarbete Valbovägen ML Construction AB - MARK VA 2023-06-26 2024-07-31
23/380 Elnät Västerbönan Grävarbete Djuphamnsvägen Holmuddsvägen Djuphamnsvägen Gävle Energi 2023-06-26 2024-10-25
23/390 Hemlingby Etapp 3 Grävarbete Ingenjörsgatan NCC Industry AB - Asfalt Nord 2023-07-10 2024-06-28
23/429 Hus 60 Grävarbete sköterskevägen entre 25 och entre NCC Sverige AB- Gävleborg - Gävle 2023-10-31 2025-12-31
23/475 Nedre Vägen 20 Grävarbete Nedre vägen Gävle Energi 2023-08-22 2024-10-25
23/476 VA Skvattramsvägen, Rörspräckning Grävarbete Skvattramsvägen Markax 2023-08-28 2024-08-31
23/537 Kringlan 16 Grävarbete Margareta Johanssons Väg SWECO Sverige AB 2023-10-02 2024-08-31
23/538 Kringlan 17 Grävarbete Ockelbovägen SWECO Sverige AB 2023-10-02 2024-08-31
23/539 Kringlan 18 Grävarbete Spångholmsvägen SWECO Sverige AB 2023-10-02 2024-08-31
23/558 BF Skeppstornet Grävarbete Södra Skeppsbron Furuviks Grävtjänst AB 2023-09-29 2025-06-06
23/590 Hagaströmsutfarten Grävarbete Johanneslötsvägen Gävle Energi 2023-10-04 2024-09-30
23/621 Furängsvägen Grävarbete Furängsvägen Westcon Nord 2023-10-02 2025-09-28
1 2 3 .. 8 >
©2024 Geomatikk AB