Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
24/42 Civilscon gävle Grävarbete Forsbyvägen DanMag - GEO 2024-02-19 2024-02-26
24/45 Provgropar Grävarbete Persborgsvägen X-Schakt Entreprenad AB 2024-02-19 2024-03-19
< 1 2 3 4
©2024 Geomatikk AB