Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/503 nya systembolaget Grävarbete Ingenjörsgatan Peab Anläggning AB 2019-10-14 2019-12-20
19/506 Måsvägen 1 Grävarbete Storhagssvängen Gävle Energi 2019-10-07 2019-12-23
19/507 Norra Varvavägen 23 Grävarbete Norra Varvavägen Gävle Energi 2019-10-07 2019-12-23
19/508 Schakt VA Gästrike vatten Havsvägen Grävarbete Havsvägen Sören Johansson AB 2019-10-07 2020-01-03
19/512 Miljöteknisk markundersökning, provgropar Grävarbete Norra Skeppsbron Structor Norr AB 2019-11-01 2019-12-31
19/515 Schakt Krusbärsvägen Grävarbete Krusbärsvägen Eltel Networks Infranet AB 2019-10-07 2020-04-30
19/518 Schakt för fiber Strömsbro Grävarbete Frideborgsvägen Gamla Bönavägen Eltel Networks Infranet AB 2019-10-16 2020-06-17
19/522 Garagerenovering Grävarbete Staketgatan 2, Byggmästargatan GF Gävle AB 2019-10-11 2019-12-31
19/523 Styrmansgatan 18 gävle Grävarbete Styrmansgatan Furuviks Grävtjänst AB 2019-10-09 2020-01-31
19/524 Strandgården Grävarbete Strandgatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-10-14 2019-12-20
19/525 Yrvädersgatan 22 Grävarbete Yrvädersgatan Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-23
19/526 Kopragränd Grävarbete Kopragränd Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-23
19/532 Gävle Bro Grävarbete Lapphällsvägen Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-20
19/533 Förstärkning Vinnersjö Grävarbete Pensionatsvägen Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-20
19/540 Omläggning Jula Grävarbete Ingenjörsgatan Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-23
19/541 vattenskyddsåtergärder Lundavägen Valbo Grävarbete Svedvägen NCC Industry AB - Asfalt Nord 2019-10-21 2019-12-20
19/542 Infrastruktur för Bostäder Grävarbete Tredje Tvärgatan NCC Construction Sverige AB 2019-10-21 2021-12-31
19/544 Ruddammsgatan 44 Grävarbete Hattmakargatan MB Gräv & Last AB 2019-10-28 2020-01-03
19/552 Malmens väg Grävarbete Malmens väg Gävle Energi 2019-10-23 2019-12-31
19/565 Blåklintsvägen Grävarbete Blåklintsvägen Gävle Energi 2019-11-04 2019-12-30
19/567 Björke TGA Grävarbete Dammsjöstigen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-11-07 2019-12-20
19/568 Vattugatan 4a Grävarbete Parkvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-11-04 2019-12-20
19/570 kabelschakt Grävarbete Norrkroksvägen Gävle Energi 2019-11-05 2019-12-21
19/572 kabelschakt Grävarbete Ingenjörsgatan Gävle Energi 2019-11-07 2019-12-15
< 1 2 3 4 5 6 >
©2019 Geomatikk AB