Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information klicka här
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/76 avvallning av tomt Grävarbete Fraktvägen Markax AB - Gävle 2019-03-21 2020-12-31
19/93 Ersbo Industriområde Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-03-28 2020-12-31
19/232 Ersbo Industriområde fortsättning Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-16 2020-12-31
19/287 Ersbo Industriområde punkt 15-1 Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-06-14 2020-12-31
19/356 avtäckning och terrasering Grävarbete Geodetgatan Markax AB - Gävle 2019-08-12 2020-12-31
19/441 Spontkaj Grävarbete Södra Skeppsbron Westcon Entreprenad AB - Entreprenad 2019-09-16 2021-05-31
19/495 Grävning Hille 3:40 Grävarbete Nedre Vägen Vinnersjö Exploatering 2019-10-04 2021-01-07
19/542 Infrastruktur för Bostäder Grävarbete Tredje Tvärgatan NCC Construction Sverige AB 2019-10-21 2021-12-31
19/636 Microsoft. Byggväg Stackbo Grävarbete Laggarbovägen MB Gräv & Last AB 2019-12-09 2020-12-31
20/36 Ersbo industriområde diken/damm/tomt Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2020-02-03 2020-12-31
20/67 Kungsbäck lokalgata Grävarbete Kungsbäcksvägen BJ Markbyggnads AB 2020-03-05 2020-12-25
20/82 Go-Gävle Grävarbete Skogmursvägen Allmänningevägen IP-Only Produktion AB 2020-02-11 2020-12-30
20/83 Go-Gävle Grävarbete Kabelvägen IP-Only Produktion AB 2020-02-20 2020-12-31
20/84 IP Only Etapp 4 Grävarbete Hanåsvägen IP-Only Produktion AB 2020-02-20 2020-12-31
20/85 IP Only Etapp 3 Grävarbete Laggarbovägen IP-Only Produktion AB 2020-02-20 2020-12-31
20/108 Ersbo industriområde brandvattendamm Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2020-03-09 2020-12-31
20/118 Ersbo Industriområde anslutningsväg kraftlina Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2020-03-16 2020-12-31
20/121 Södra Prästvägen 70 Grävarbete Södra Prästvägen Gävle Energi 2020-04-14 2020-12-31
20/122 Smedvägen 10 Grävarbete Smedvägen Gävle Energi 2020-04-20 2020-12-31
20/123 Storhagssvängen 42 Grävarbete Storhagssvängen Gävle Energi 2020-04-27 2020-12-31
20/125 Smedjegatan 18 Grävarbete Smedjegatan Gävle Energi 2020-09-14 2020-12-31
20/135 Åsbyggeby Grävarbete Hagaströmsvägen Hagaströmsvägen MB Gräv & Last AB 2020-04-20 2020-12-23
20/138 Nordost huvuddel 2 Grävarbete Norra Köpmangatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2020-03-23 2020-12-18
1 2 3 .. 8 >
©2020 Geomatikk AB