Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
20/31 Eln-20 LSP Riggargatan Grävarbete Riggargatan Gävle Energi 2020-01-27 2020-02-27
20/33 Regin Gävleborg_3 Grävarbete Lasarettsvägen WSP - Samhällsbyggnad - Samhällsbyggnad 2020-02-12 2020-03-07
20/34 Region Gävleborg_4 Grävarbete Lasarettsvägen WSP - Samhällsbyggnad - Samhällsbyggnad 2020-02-13 2020-03-06
20/36 Ersbo industriområde diken/damm/tomt Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2020-02-03 2020-09-30
20/37 Västra vägen 22 Grävarbete Västra Vägen Gävle Energi 2020-02-03 2020-03-27
20/38 Jarlavägen Grävarbete Jarlavägen Gävle Energi 2020-02-05 2020-06-30
20/40 Rivning garage på Jökelvägen Grävarbete Jökelvägen Asfalt & Mark i Gävle AB 2020-02-04 2020-05-15
20/42 Anslutning Fjärrkyla till Winn huset Grävarbete Ruddammsgatan Peab Anläggning AB 2020-02-10 2020-05-01
20/43 Solängsskolan M3 Grävarbete Tegnérvägen BJ Markbyggnads AB 2020-02-05 2020-09-30
20/44 Kungsbäcksvägen optobrunn Grävarbete Kungsbäcksvägen Gävle Energi 2020-02-04 2020-02-28
20/46 Djuphamnsvägen 24 Grävarbete Djuphamnsvägen Gävle Energi 2020-02-03 2020-03-31
20/47 Tranbärsvägen 23 Grävarbete Tranbärsvägen Gävle Energi 2020-02-03 2020-03-31
20/48 Östra Hamnpiren Grävarbete Stuvaregatan Gävle Energi AB - Projekt 2020-02-10 2020-03-09
20/49 Murengatan Grävarbete Muréngatan Gävle Energi AB - Projekt 2020-02-10 2020-03-06
20/50 Södra Fiskargatan 9 Grävarbete Södra Fiskargatan Gävle Energi 2020-02-04 2020-06-30
20/51 Akut Bäckvägen 4 Grävarbete Bäckvägen MB Gräv & Last AB 2020-02-10 2020-02-28
20/53 Engesbergs Camping uppdaterad Grävarbete Solviksvägen NCC Industry AB - Asfalt Nord 2020-02-10 2020-05-29
20/54 Åbyvallen Åsvägen 47 valbo Grävarbete Valbovägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-02-12 2020-04-03
20/55 S Centralgatan Grävarbete Södra Centralgatan Gävle Energi 2020-02-17 2020-04-30
20/56 Gropar HIllevägen Grävarbete Hillevägen Eltel Networks Infranet AB 2020-02-17 2020-05-29
20/57 Brunnsbyte Valbogatan Grävarbete Valbogatan Gävle Energi 2020-02-24 2020-04-27
20/58 GVAB Sälgsjön Servisanslutning Grävarbete Albackavägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-02-13 2020-05-29
20/59 Sätra Centrum belysning Grävarbete Rullstensvägen Gävle Energi 2020-02-17 2020-03-27
20/60 Valbo Köpcentrum Grävarbete Valbovägen WSP - Samhällsbyggnad - Samhällsbyggnad 2020-01-31 2020-03-20
20/61 Högbovägen arb.order 6 Grävarbete Bäckvägen Österlens Markteknik.se 2020-02-10 2020-04-30
< 1 2 3 4 >
©2020 Geomatikk AB