Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/592 grävning för utbyggnad och gasledning Grävarbete Utmarksvägen Markax AB - Gävle 2019-11-11 2020-06-26
19/612 Fiberdragning Ersbo Grävarbete Ersbogatan Eltel Networks Infranet AB 2019-11-25 2020-05-30
19/613 Persbacksvägen Grävarbete Persbacksvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-20 2020-03-06
19/614 Ny servis Norrlandet GVAB Grävarbete Lutens väg Furuviks Grävtjänst AB 2019-11-25 2020-02-28
19/619 Ersbo 14:39 Grävarbete Katrineborgsgatan K Westblom Lastmaskiner AB 2019-12-02 2020-02-29
19/636 Microsoft. Byggväg Stackbo Grävarbete Laggarbovägen MB Gräv & Last AB 2019-12-09 2020-12-31
19/637 styrmansgatan Grävarbete styrmansgatan NCC Construction Sverige AB 2019-12-10 2020-02-28
19/643 Stövelv Öberg Grävarbete Ingenjörsgatan Peab Anläggning AB 2020-02-01 2020-05-31
19/649 Omskarv Hemlingby Grävarbete Lövens Tä Gävle Energi 2019-12-18 2020-02-29
19/650 Utveckling kvartersstaden Grävarbete Folkparksvägen Tyréns AB 2020-01-20 2020-06-26
19/653 Enbärsvägen 7 Hagaström Grävarbete Enbärsvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-07 2020-03-06
19/654 Servis Gamla forsbyvägen 15 Grävarbete Gamla Forsbyvägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/655 Grävning vid bro Grävarbete Norra Rådmansgatan NCC Roads 2019-12-19 2020-06-01
19/656 Ny servis Skogsslingan 32 Grävarbete Skogsslingan Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/657 Tryckreducering Lexe Grävarbete Sälgvägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/658 Strömsbrovägen 19 Grävarbete Strömsbrovägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
20/3 Skomakargatan Grävarbete Ruddammsgatan Gävle Energi 2020-01-13 2020-06-30
20/6 Dränering Grävarbete Vattugatan Privatanvändare 2020-01-09 2020-05-31
20/9 Luthergatan 17 Grävarbete Luthergatan Tyréns AB 2020-01-27 2020-04-30
20/10 Nedrevägen 35a Hille Grävarbete Nedre Vägen MB Gräv & Last AB 2020-01-16 2020-02-28
20/18 Selggrensvägen 11 Grävarbete Selggrensvägen Gävle Energi 2020-01-22 2020-06-30
20/26 Riggargatan Grävarbete Vegagatan Gävle Energi 2020-01-29 2020-06-30
20/27 FJK Murengatan Polishuset Grävarbete Waldenströmsgatan PEAB Anläggning AB 2020-02-10 2020-05-29
20/28 Apotek Gävle Grävarbete Atlasgatan Eltel Networks Infranet AB 2020-02-03 2020-04-06
20/29 Bilbolaget Gävle Grävarbete Södra Kungsgatan WSP - Geoteknik 2020-02-03 2020-03-02
< 1 2 3 4 >
©2020 Geomatikk AB