Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/148 Gävle Energi, Kv. Fören Grävarbete förrådsgatan Förrådsgatan Kanalvägen BJ Markbyggnads AB 2019-04-15 2019-11-29
19/154 Nordost etapp 4 Grävarbete Norra Köpmangatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-04-15 2020-03-27
19/161 Södra Kungsvägen Grävarbete Skolgången Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/173 Hallonvägen 1-14 Grävarbete Hallonvägen Hallonvägen Markax 2019-05-14 2019-11-29
19/194 Kungsbäck Hinderbanan Grävarbete Kungsbäcksvägen Gävle Energi 2019-06-03 2019-12-03
19/198 Ersbo Industriområde inkoppling FJV Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-13 2019-11-30
19/200 Västerbågen Grävarbete Älvdansvägen Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/213 Stabbläggargatan Grävarbete Stabbläggargatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-05-20 2019-11-29
19/232 Ersbo Industriområde fortsättning Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-16 2020-06-30
19/242 Östra Drottninggatan Etapp 1A/2 Grävarbete Drottninggatan Markax 2019-06-03 2020-10-16
19/256 Nedre Hattmursvägen 5 Grävarbete Nedre Hattmursvägen Gävle Energi 2019-05-31 2019-12-31
19/287 Ersbo Industriområde punkt 15-1 Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-06-14 2019-12-20
19/293 El till Laxmätare Strömsbro Grävarbete Storgatan Gävle Energi 2019-06-24 2019-11-25
19/294 Blockstensvägen 15-17 nya kablar Grävarbete Blockstensvägen Gävle Energi 2019-06-24 2019-11-25
19/295 Södra Åbyggebyvägen 27 Grävarbete Södra Åbyggebyvägen Gävle Energi 2019-06-24 2019-11-25
19/308 Andersberg brunnar o ventiler Grävarbete Vinddraget MB Gräv & Last AB 2019-06-26 2019-11-30
19/326 Fjärrvärme Grävarbete Första Magasinsgatan Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-19 2019-11-29
19/327 Kaplansgatan Kammare Fjärrvärme Grävarbete Kaplansgatan Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-19 2019-11-29
19/329 Skymda vägen GVAB Grävarbete Hagaströmsvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-08-05 2019-12-27
19/334 Miljöteknisk markundersökning, provgropar Grävarbete Norra Skeppsbron Structor Norr AB 2019-08-19 2019-12-31
19/348 Almgårdens förskola Grävarbete Almvägen BJ Markbyggnads AB 2019-08-14 2020-06-15
19/351 Gävle Strand etapp 2E Grävarbete Redargatan BJ Markbyggnads AB 2019-08-19 2019-11-29
19/356 avtäckning och terrasering Grävarbete Geodetgatan Markax AB - Gävle 2019-08-12 2020-12-31
< 1 2 3 4 .. 9 >
©2019 Geomatikk AB