Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 19/32 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: NCC Roads Status: Godkänd
Berörda vägar: Depåvägen 16 16
Ansökan gäller: Annat
Start: 2019-03-01
Slut: 2019-05-31
Ärendeinformation
Registrerad: 2019-02-08 Andra ansökningar på ärendet: Nej
Ärendetitel: Saltladan Ärendetyp: Ansökan
©2019 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.