Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 17/235 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: PEAB Anläggning AB Status: Godkänd
Berörda vägar: Wilhelmina Skoghs Gata 3 3
Ansökan gäller: Fjärrvärme, Fiber/bredband, El-kabel, Dagvatten, VA-anläggning
Start: 2017-04-19
Slut: 2018-06-29
Ärendeinformation
Registrerad: 2017-04-10 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (3164)
Ärendetitel: Briggen Ärendetyp: Ansökan
©2018 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.