Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 17/121 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: Markax Status: Godkänd
Berörda vägar: Valbogatan 23a 23a
valbogatan 17 23
Ansökan gäller: Dagvatten, VA-anläggning
Start: 2017-03-27
Slut: 2017-12-15
Ärendeinformation
Registrerad: 2017-03-08 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (2958)
Ärendetitel: VA- Valbogatan Ärendetyp: Ansökan
©2017 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.