Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information klicka här
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 20/202 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: Gävle Energi Status: Godkänd
Berörda vägar: Blekevägen 9 9
Skymda vägen 6
Lindesnäsvägen 5F
Durovägen 26A
Ansökan gäller: Fiber/bredband
Start: 2020-05-01
Slut: 2020-07-31
Ärendeinformation
Registrerad: 2020-04-14 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (10366)
Ärendetitel: Hagaström Ärendetyp: Ansökan
©2020 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.