Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information klicka här
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
20/279 Södertull Grävarbete Asmundgatan Gävle Energi 2020-06-04 2020-08-28
20/280 Elnät utbyggnad luthergatan Grävarbete Sofiagatan Gävle Energi 2020-06-03 2020-07-31
20/281 Ny el servis tv skåp Grävarbete Norra Nyvallsvägen Gävle Energi 2020-06-01 2020-07-31
20/284 Dragning i befintlig kanalisation Grävarbete Ruddammsgatan Eltel Networks Infranet AB 2020-06-08 2020-09-30
20/288 Kaserngatan/6e tvärgatan Grävarbete Kaserngatan Gävle Energi 2020-06-08 2020-08-31
20/289 FJV-20 Södertull Grävarbete Södra Slottsgatan Peab Anläggning AB 2020-06-01 2020-07-17
20/290 schakt för ny VA service Panghus Grävarbete Frideborgsvägen Markax AB - Gävle 2020-06-22 2020-08-21
20/291 Sörby Grävarbete Myggdansvägen Gävle Energi 2020-06-05 2020-08-28
20/294 Ny elservis till hamiltongatan 22 Grävarbete Hamiltongatan Gävle Energi 2020-06-08 2020-07-30
20/295 el servis till fjärrvärme kammare Grävarbete Brynäsgatan Gävle Energi 2020-06-10 2020-07-24
20/297 Strömsbro SKola Grävarbete Hillevägen NCC Industry AB - Asfalt Nord 2020-06-03 2020-09-03
20/299 Vändkretsen Grävarbete Vändkretsen Gävle Energi 2020-06-16 2020-08-28
20/301 Schakt Atlasgatan Grävarbete Atlasgatan Eltel Networks Infranet AB 2020-06-08 2020-10-02
20/302 Återställning Kaj Gävle Grävarbete Norra Kungsgatan Westcon Nord 2020-06-08 2020-11-30
20/308 Eln-20 Verkviken Grävarbete Utskärsvägen Gävle Energi 2020-06-08 2020-07-30
20/310 Hedesunda Grävarbete Stationsvägen Stationsvägen Stationsvägen Gävle Energi 2020-06-08 2020-08-31
20/311 Björke/Oppala Grävarbete Ickorrbacken Linvretsvägen Gävle Energi 2020-06-08 2020-08-31
20/312 Forsbacka Grävarbete Kolhusvägen Kolhusvägen Gävle Energi 2020-06-08 2020-08-31
20/313 Nyvägen Hedesunda Grävarbete Nyvägen MB Gräv & Last AB 2020-06-12 2020-07-17
20/314 Östanbäcksallén 2 Grävarbete Östanbäcksallén MB Gräv & Last AB 2020-06-22 2020-07-31
20/316 Villavägen 42 Odalvägen 7 Grävarbete Villavägen Odalvägen MB Gräv & Last AB 2020-06-22 2020-07-31
< 1 .. 4 5 6 7 >
©2020 Geomatikk AB