Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/656 Ny servis Skogsslingan 32 Grävarbete Skogsslingan Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/657 Tryckreducering Lexe Grävarbete Sälgvägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/658 Strömsbrovägen 19 Grävarbete Strömsbrovägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/659 läcka fjärrvärmeledning bomhusvägen 55 Grävarbete Bomhusvägen Peab Anläggning AB 2019-12-27 2020-01-24
20/3 Skomakargatan Grävarbete Ruddammsgatan Gävle Energi 2020-01-13 2020-06-30
20/4 Gasledning Utmarksvägen Grävarbete Utmarksvägen Asfalt & Mark i Gävle AB 2020-01-09 2020-01-31
20/5 Ny anslutning VA Grävarbete Forsbyvägen nds Nordic Drilling System i Gävle AB 2020-01-13 2020-02-13
20/6 Dränering Grävarbete Vattugatan Privatanvändare 2020-01-09 2020-05-31
20/8 Läcka Vesslevägen 20 Grävarbete Vesslevägen MB Gräv & Last AB 2020-01-13 2020-01-24
20/10 Nedrevägen 35a Hille Grävarbete Nedre Vägen MB Gräv & Last AB 2020-01-16 2020-02-28
20/11 Ventilbyten Hille Grävarbete Hillevägen Arentvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-15 2020-02-07
20/12 Borrning Geotekniskundersökning Grävarbete Norra Rådmansgatan NCC Roads 2020-01-13 2020-01-24
20/13 Prolympia staket Grävarbete Folkparksvägen Asfalt & Mark i Gävle AB 2020-01-13 2020-02-14
20/16 FJV läcka P-hus Gävle Strand Grävarbete Wilhelmina Skoghs Gata PEAB Anläggning AB 2020-01-15 2020-02-07
20/17 Akut Källbacksvägen 7 Grävarbete Källbacksvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-15 2020-01-24
20/18 Selggrensvägen 11 Grävarbete Selggrensvägen Gävle Energi 2020-01-22 2020-06-30
20/24 Hagaströmsutfarten Grävarbete Hagaströmsutfarten Hagaströmsvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-21 2020-02-14
< 1 2 3
©2020 Geomatikk AB