Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/287 Ersbo Industriområde punkt 15-1 Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-06-14 2019-12-20
19/293 El till Laxmätare Strömsbro Grävarbete Storgatan Gävle Energi 2019-06-24 2019-11-25
19/294 Blockstensvägen 15-17 nya kablar Grävarbete Blockstensvägen Gävle Energi 2019-06-24 2019-11-25
19/295 Södra Åbyggebyvägen 27 Grävarbete Södra Åbyggebyvägen Gävle Energi 2019-06-24 2019-11-25
19/308 Andersberg brunnar o ventiler Grävarbete Vinddraget MB Gräv & Last AB 2019-06-26 2019-10-31
19/310 Kungsladuvägen Nyanslutning Grävarbete Kungsängsvägen Gävle Energi 2019-07-01 2019-11-01
19/318 Bergvärme Grävarbete Orrvägen Privatanvändare 2019-08-05 2019-10-31
19/320 Arlavägen 3 Grävarbete Sollidenvägen Arlavägen NCC Roads 2019-07-08 2019-10-31
19/324 Almvägen 7 Grävarbete Almvägen Gävle Energi 2019-07-04 2019-10-31
19/325 gc-bana hagaström Grävarbete Johanneslötsvägen NCC Construction Sverige AB 2019-08-26 2019-10-31
19/326 Fjärrvärme Grävarbete Första Magasinsgatan Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-19 2019-11-29
19/327 Kaplansgatan Kammare Fjärrvärme Grävarbete Kaplansgatan Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-19 2019-11-29
19/329 Skymda vägen GVAB Grävarbete Hagaströmsvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-08-05 2019-12-27
19/330 Karmmarjobb K40 Forskarvägen Grävarbete Korsnäsvägen Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-05 2019-10-31
19/331 Forsby Furbergsvägen Grävarbete Furbergsvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-08-05 2019-11-04
19/332 Kvarnvägen Forsby Grävarbete Kvarnvägen MB Gräv & Last AB 2019-07-29 2019-11-08
19/334 Miljöteknisk markundersökning, provgropar Grävarbete Norra Skeppsbron Structor Norr AB 2019-08-19 2019-12-31
19/336 V5 Kammarjobb Grävarbete Klockarbacken Stiftelsevägen Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-12 2019-10-31
19/347 Sörby Grävarbete Lerduvevägen Korpvägen Korpvägen Blockstensvägen Blockstensvägen Skogmursvägen Gävle Energi 2019-08-05 2019-10-31
< 1 2 3 4 5 .. 11 >
©2019 Geomatikk AB