Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
17/394 Bomhus etapp 2, brunnar Grävarbete Depkens Väg Gävle Energi 2017-06-08 2017-12-15
17/399 FTTH Bomhus, Per Månsväg mm Grävarbete Per Månsvägen Gävle Energi 2017-06-12 2017-12-15
17/403 FTTH Forsbacka, byte av brunnar Grävarbete Storgatan Gävle Energi 2017-06-13 2018-01-19
17/424 Stigslunds Skola Grävarbete Vallarstigen BJ Markbyggnads AB 2017-07-03 2019-01-01
17/428 FTTH Lund - Brunnar Hagaströmsvägen Grävarbete Basvägen Gävle Energi 2017-07-10 2017-12-29
17/441 FTTH Hedesunda, del 1 Grävarbete Sängstuvägen Gävle Energi 2017-08-14 2017-12-29
17/442 FTTH Hedesunda, del 2 Grävarbete Västbyvägen Gävle Energi 2017-08-14 2017-12-29
17/443 FTTH Hedesunda, del 3 Grävarbete Oppåkersvägen Gävle Energi 2017-08-14 2017-12-29
17/445 FTTH Berg, del 1 Grävarbete Åbrovägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/446 FTTH Berg, del 2 Grävarbete Malmens Väg Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/447 FTTH Berg, del 3 Grävarbete Norra Lillängsvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/448 FTTH Berg, del 4 Grävarbete Norra Lillängsvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/454 Relining Näringen fortsättning Grävarbete Strömsbrovägen Furuviks Grävtjänst AB 2017-08-24 2017-12-22
17/460 FTTH Forsbacka, Elisabethgatan Grävarbete Elisabetgatan Gävle Energi 2017-07-17 2018-01-19
17/463 FTTH Valbo NO, del 1 Grävarbete Kycklingevägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/464 FTTH Hille N, del 1 Grävarbete Milbovändan Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/465 FTTH Hille N, del 2 Grävarbete Hillevägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/466 FTTH Hille N, del 3 Grävarbete Horsnäsvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/467 FTTH Hille N, del 4 Grävarbete Milbostigen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/468 FTTH Valbo NO, del 2 Grävarbete Smäckvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/469 FTTN Valbo NO, del 3 Grävarbete Kristinerundan Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/470 FTTH Valbo NO, del 4 Grävarbete Fårbovägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-01-19
17/474 Område SYD 3st Olsbacka Grävarbete Olskroken Gröneborgsgatan Olskroken Gävle Energi 2017-08-01 2017-12-31
< 1 2 3 4 5 .. 9 >
©2017 Geomatikk AB