Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
17/623 inkoppling fjärrvärme Grävarbete Ludvigsbergsvägen Sundgrens Åkeri AB 2017-09-29 2018-02-28
17/624 Fjärrvärme läcka akut Grävarbete brynäsgatan Sundgrens Åkeri AB 2017-09-27 2018-02-28
17/656 Schakt/dragning kanalisation Grävarbete Ersbogatan Eltel Networks Infranet AB 2017-10-09 2018-05-31
17/666 Eskön Etapp 4 Grävarbete Marvägen OneOak Network AB 2017-10-16 2018-03-31
17/684 Vallbacksskolan Grävarbete Brunnsgatan BJ Markbyggnads AB 2017-10-30 2018-08-31
17/714 Furuvik vittåsvägen Grävarbete Vittåsvägen Furuviks Grävtjänst AB 2017-11-20 2018-02-26
17/715 Fjärrvärme GC-Väg Grävarbete Ersbogatan Markax 2017-10-31 2018-06-14
17/718 Runebergsvägen Grävarbete Runebergsvägen Asfalt & Mark i Gävle AB 2017-10-30 2018-02-28
17/726 Akut fjärrvärmeläcka Grävarbete Kansligränd Sundgrens Åkeri AB 2017-10-27 2018-03-31
17/727 Akut fjärrvärmeläcka Grävarbete valbogatan Sundgrens Åkeri AB 2017-10-27 2018-03-31
17/729 FJV Brigen P- hus Grävarbete Wilhelmina Skoghs Gata NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2017-11-06 2018-02-28
17/746 Schakt/dragning av fiber Grävarbete Skolgången Eltel Networks Infranet AB 2017-11-08 2018-05-31
17/748 Mindre schakt/uppgrävning brunn Grävarbete Stuvaregatan Eltel Networks Infranet AB 2017-11-08 2018-05-31
17/750 Gävle strand Etapp 3 Grävarbete Norra Skeppsbron Structor Norr AB 2017-11-06 2018-09-30
17/776 Nordost etapp 2 Grävarbete Stora Esplanadgatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2017-11-20 2018-02-28
17/781 Elljus Kungsbäck Grävarbete Kolonnvägen Gävle Energi 2017-11-20 2018-06-29
17/796 Fiberdragning i bef. kanalisation Grävarbete Utjordsvägen utmarksvägen Eltel Networks Infranet AB 2017-11-27 2018-05-31
17/812 Grop Kansligränd Grävarbete Kansligränd Eltel Networks Infranet AB 2017-11-27 2018-03-09
17/818 Schakt/draggropar fiber Grävarbete Centrum Eltel Networks Infranet AB 2017-11-29 2018-05-31
17/819 Eskörönningen och Gräsharen Grävarbete Eskörönningen OneOak Network AB 2017-12-04 2018-03-18
17/820 schakt för fiber Grävarbete Bäckvägen Eltel Networks Infranet AB 2017-12-04 2018-05-31
17/822 Uppgrävning av brunnar Grävarbete Västra Vägen Eltel Networks Infranet AB 2017-12-04 2018-05-31
17/823 Förstärkning av vattenledning Linvretsvägen Oppala Grävarbete Linvretsvägen nds Nordic Drilling System i Gävle AB 2018-01-08 2018-04-30
17/828 Avabron Ärende 20171123-0448 Grävarbete Strömsbrovägen WSP Sverige AB 2017-12-11 2018-03-30
< 1 2 3 4 >
©2018 Geomatikk AB