Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/532 Gävle Bro Grävarbete Lapphällsvägen Gävle Energi 2019-10-21 2020-02-28
19/541 vattenskyddsåtergärder Lundavägen Valbo Grävarbete Svedvägen NCC Industry AB - Asfalt Nord 2019-10-21 2020-05-29
19/542 Infrastruktur för Bostäder Grävarbete Tredje Tvärgatan NCC Construction Sverige AB 2019-10-21 2021-12-31
19/549 Ionity laddstation Grävarbete Johanneslötsvägen Gävle Energi 2019-10-28 2020-01-31
19/588 Engesberg Grävarbete Solviksvägen Tyréns AB 2019-11-25 2020-01-31
19/592 grävning för utbyggnad och gasledning Grävarbete Utmarksvägen Markax AB - Gävle 2019-11-11 2020-06-26
19/611 Spängern Grävarbete Johannesbergsvägen Gävle Energi 2019-12-02 2020-01-31
19/612 Fiberdragning Ersbo Grävarbete Ersbogatan Eltel Networks Infranet AB 2019-11-25 2020-05-30
19/613 Persbacksvägen Grävarbete Persbacksvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-20 2020-03-06
19/614 Ny servis Norrlandet GVAB Grävarbete Lutens väg Furuviks Grävtjänst AB 2019-11-25 2020-02-28
19/618 Styrmansgatan, utökad ansökan för tidigare grävtillstånd 19/523 Grävarbete Styrmansgatan Furuviks Grävtjänst AB 2019-11-25 2020-01-31
19/619 Ersbo 14:39 Grävarbete Katrineborgsgatan K Westblom Lastmaskiner AB 2019-12-02 2020-02-29
19/620 Yttertorp Grävarbete Yttertorpsvägen Yttertorpsvägen Årsunda Kraft (frågare) 2019-12-03 2020-01-31
19/622 Elserviser till lutensväg 4 tomter Grävarbete Lutens Väg Gävle Energi 2019-12-03 2020-02-08
19/626 Granuddsvägen Grävarbete Granuddsvägen Gävle Energi 2019-12-09 2020-01-31
19/632 Radonbrunn Grävarbete Norrbågen Lantz Anläggning AB 2019-12-10 2020-02-10
19/636 Microsoft. Byggväg Stackbo Grävarbete Laggarbovägen MB Gräv & Last AB 2019-12-09 2020-12-31
19/637 styrmansgatan Grävarbete styrmansgatan NCC Construction Sverige AB 2019-12-10 2020-02-28
19/646 Markhedsvägen 10 Grävarbete Markhedsvägen MB Gräv & Last AB 2019-12-16 2020-02-07
19/649 Omskarv Hemlingby Grävarbete Lövens Tä Gävle Energi 2019-12-18 2020-02-29
19/650 Utveckling kvartersstaden Grävarbete Folkparksvägen Tyréns AB 2020-01-20 2020-06-26
19/653 Enbärsvägen 7 Hagaström Grävarbete Enbärsvägen MB Gräv & Last AB 2020-01-07 2020-03-06
19/654 Servis Gamla forsbyvägen 15 Grävarbete Gamla Forsbyvägen Furuviks Grävtjänst AB 2020-01-07 2020-03-27
19/655 Grävning vid bro Grävarbete Norra Rådmansgatan NCC Roads 2019-12-19 2020-06-01
< 1 2 3 >
©2020 Geomatikk AB