Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/111 Trollvägen 9 Grävarbete Trollvägen Gävle Energi 2019-04-01 2019-12-31
19/113 Transtråket 21 Grävarbete Transtråket Gävle Energi 2019-05-20 2019-12-31
19/126 Skvattramsvägen 9 Grävarbete Skvattramsvägen Gävle Energi 2019-05-16 2019-12-31
19/137 Kyrkogatan del 2 Grävarbete Kyrkogatan PEAB Anläggning AB 2019-04-23 2019-10-31
19/141 Kyrkogatan del 2 etapp 2 Grävarbete Kyrkogatan Kyrkogatan PEAB Anläggning AB 2019-05-27 2019-10-31
19/148 Gävle Energi, Kv. Fören Grävarbete förrådsgatan Förrådsgatan Kanalvägen BJ Markbyggnads AB 2019-04-15 2019-11-29
19/154 Nordost etapp 4 Grävarbete Norra Köpmangatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-04-15 2020-03-27
19/161 Södra Kungsvägen Grävarbete Skolgången Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/166 Kyrkogatan del 2 Etapp 3 Grävarbete Norra Slottsgatan PEAB Anläggning AB 2019-05-06 2019-10-31
19/173 Hallonvägen 1-14 Grävarbete Hallonvägen Hallonvägen Markax 2019-05-14 2019-11-29
19/194 Kungsbäck Hinderbanan Grävarbete Kungsbäcksvägen Gävle Energi 2019-06-03 2019-12-03
19/198 Ersbo Industriområde inkoppling FJV Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-13 2019-11-30
19/200 Västerbågen Grävarbete Älvdansvägen Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/210 Arlavägen/2 Grävarbete Sollidenvägen NCC Roads 2019-05-27 2019-10-31
19/213 Stabbläggargatan Grävarbete Stabbläggargatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-05-20 2019-10-27
19/231 Norrsundet C + Klockstapeln Grävarbete Järnvägsgatan NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-27 2019-10-31
19/232 Ersbo Industriområde fortsättning Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-16 2019-10-31
19/242 Östra Drottninggatan Etapp 1A/2 Grävarbete Drottninggatan Markax 2019-06-03 2020-10-16
19/256 Nedre Hattmursvägen 5 Grävarbete Nedre Hattmursvägen Gävle Energi 2019-05-31 2019-12-31
19/273 Snickarvägen 15 Grävarbete Snickarvägen Gävle Energi 2019-06-11 2019-10-31
19/280 Tärnan diversitet Grävarbete Snäppvägen Gävle Energi 2019-08-05 2019-10-25
< 1 2 3 4 .. 11 >
©2019 Geomatikk AB