Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/521 Gävle Energi, VA Grävarbete Förrådsgatan Kanalvägen BJ Markbyggnads AB 2019-10-14 2019-10-31
19/522 Garagerenovering Grävarbete Staketgatan 2, Byggmästargatan GF Gävle AB 2019-10-11 2019-12-31
19/524 Strandgården Grävarbete Strandgatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-10-14 2019-12-20
19/525 Yrvädersgatan 22 Grävarbete Yrvädersgatan Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-23
19/526 Kopragränd Grävarbete Kopragränd Gävle Energi 2019-10-21 2019-12-23
19/527 Trödje Eskövägen TGA Grävarbete Trödjevägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-10-16 2019-12-06
19/528 Provgropar Pronordic Godisfabriken Grävarbete Södra Skeppsbron NCC Roads 2019-10-14 2019-11-30
19/529 Vinbärsvägen 2 Grävarbete Vinbärsvägen Gävle Energi 2019-10-16 2019-11-29
19/530 Lekplats stureborg Grävarbete Stureborgsvägen NCC Industry AB - Asfalt Nord 2019-10-14 2019-11-29
< 1 .. 9 10 11
©2019 Geomatikk AB