Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
16/41 2180-2431 Grävarbete Rönnbackastigen 13 Privatanvändare 2016-05-01 2018-06-30
16/632 2180-3462 Grävarbete Norra Gävlevägen 63 Gävle Energi 2016-09-19 2018-06-29
16/936 Timmermansgatan, Kv. söder 2:3 Grävarbete Timmermansgatan BJ Markbyggnads AB 2017-01-23 2018-05-31
16/937 Valbobadet Grävarbete Fritidsvägen BJ Markbyggnads AB 2017-01-09 2018-06-29
17/12 Hemlingby bostäder etapp 1 Grävarbete Ingenjörsgatan BJ Markbyggnads AB 2017-01-16 2018-06-22
17/132 Nya Prolympia Grävarbete Idrottsvägen BJ Markbyggnads AB 2017-03-27 2018-08-31
17/145 Fjärrvärmeläcka Grävarbete Trollvägen Sundgrens Åkeri AB 2017-03-16 2018-07-31
17/202 Kungsbäck Grävarbete Kungsbäcksvägen BJ Markbyggnads AB 2017-05-01 2018-06-29
17/235 Briggen Grävarbete Wilhelmina Skoghs Gata PEAB Anläggning AB 2017-04-19 2018-06-29
17/273 Markarbeten för uppförande av garage, samt flytt av elkabel Grävarbete Rutudden Privatanvändare 2017-05-01 2018-05-31
17/299 Industritomt Ersbo 14:1 Grävarbete Ersbogatan Ekmans Hedesunda AB 2017-05-15 2018-05-31
17/361 VA-ledning Jernhusen Grävarbete Upplandsgatan Jernhusen Depåfastigheter AB 2017-05-02 2018-08-31
17/389 Egen tomt Bomhus Grävarbete Sjöängsvägen X-Cavator i Gävle AB 2017-06-06 2018-12-31
17/424 Stigslunds Skola Grävarbete Vallarstigen BJ Markbyggnads AB 2017-07-03 2019-01-01
17/440 Dagvatten Hemlingbystugan Grävarbete Hemlingbyvägen Gavle Drift & Service AB 2017-08-10 2018-06-07
17/441 FTTH Hedesunda, del 1 Grävarbete Sängstuvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-07-27
17/442 FTTH Hedesunda, del 2 Grävarbete Västbyvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-07-27
17/443 FTTH Hedesunda, del 3 Grävarbete Oppåkersvägen Gävle Energi 2017-08-14 2018-07-27
17/490 Markplanering avvisning av dagvatten och ytvatten på egen tomt Grävarbete Mackmyravägen Privatanvändare 2017-08-14 2018-06-30
17/517 Grävning för borttagning av häck Grävarbete Erik Wargs väg 2/Gävle WSP Sverige AB 2017-09-15 2018-06-30
17/520 Infartsväg Nya Prolympia Grävarbete Gavlehovsvägen BJ Markbyggnads AB 2017-08-14 2018-09-30
17/524 Trimningsåtgäder 1b Grävarbete Vijvägen Infranord AB 2017-08-28 2019-01-31
17/541 Bilmetro Grävarbete Ingenjörsgatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2017-08-21 2018-12-12
17/565 ledningskoll Grävarbete Lingvallsvägen Gävle Gävle Privatanvändare 2017-08-18 2018-08-18
1 2 3 .. 8 >
©2018 Geomatikk AB