Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/311 S.Skeppsbron 23 Belysning Kajen Grävarbete Södra Skeppsbron Gävle Energi 2019-07-01 2019-10-01
19/316 Hackstensvägen Grävarbete Hackstensvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-07-08 2019-09-27
19/318 Bergvärme Grävarbete Orrvägen Privatanvändare 2019-08-05 2019-10-31
19/320 Arlavägen 3 Grävarbete Arlavägen Sollidenvägen NCC Roads 2019-07-08 2019-10-31
19/324 Almvägen 7 Grävarbete Almvägen Gävle Energi 2019-07-04 2019-10-31
19/325 gc-bana hagaström Grävarbete Johanneslötsvägen NCC Construction Sverige AB 2019-08-26 2019-10-31
19/326 Fjärrvärme Grävarbete Första Magasinsgatan Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-19 2019-11-29
19/327 Kaplansgatan Kammare Fjärrvärme Grävarbete Kaplansgatan Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-19 2019-11-29
19/329 Skymda vägen GVAB Grävarbete Hagaströmsvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-08-05 2019-12-27
19/330 Karmmarjobb K40 Forskarvägen Grävarbete Korsnäsvägen Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-05 2019-10-31
19/331 Forsby Furbergsvägen Grävarbete Furbergsvägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-08-05 2019-11-04
19/332 Kvarnvägen Forsby Grävarbete Kvarnvägen MB Gräv & Last AB 2019-07-29 2019-10-06
19/333 Järvsta Grävarbete Järvstakroken Gävle Energi 2019-07-12 2019-10-11
19/334 Miljöteknisk markundersökning, provgropar Grävarbete Norra Skeppsbron Structor Norr AB 2019-08-19 2019-12-31
19/335 Tillgänglighetsanpassning busshållplatser Grävarbete järnvägsgatan Fabriksvägen Norrsundsvägen Totravägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-08-07 2019-10-14
19/336 V5 Kammarjobb Grävarbete Stiftelsevägen Klockarbacken Peab Anläggning AB - Anläggning 2019-08-12 2019-10-31
19/337 Blåssstopp Harkskär Grävarbete Utvalnäsvägen Gävle Energi 2019-07-15 2019-10-15
19/338 Förnyelse El Campingen Grävarbete Bönavägen MB Gräv & Last AB 2019-08-05 2019-09-27
19/339 Fettavskiljare Bro-Burger Grävarbete Centralplan MB Gräv & Last AB 2019-08-12 2019-09-27
19/340 TST Källsätervägen Grävarbete Källsätersvägen MB Gräv & Last AB 2019-07-29 2019-09-27
< 1 2 3 4 5 6 .. 8 >
©2019 Geomatikk AB