Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/33 Vindkraftplan Grävarbete Oljehamnsvägen NCC Roads 2019-03-01 2019-05-31
19/35 Schakt Rälsgatan Grävarbete Rälsgatan Eltel Networks Infranet AB 2019-02-25 2019-03-29
19/36 Fiberdragning till Plantagen Grävarbete Kryddstigen Eltel Networks Infranet AB 2019-02-21 2019-05-31
19/37 Skogsstjärnevägen 37 Grävarbete Skogsstjärnevägen Gävle Energi 2019-02-25 2019-07-31
19/39 Lundv/Lundgrens väg Grävarbete Lundvägen MB Gräv & Last AB 2019-02-25 2019-03-29
19/40 Pukslagarvägen 17 Grävarbete Pukslagarvägen Gävle Energi 2019-03-04 2019-04-25
19/41 Fiberdragning N.Stapeltorgsgatan Grävarbete Norra Stapeltorgsgatan Eltel Networks Infranet AB 2019-03-04 2019-06-28
19/44 Överhärde ventilbyten Grävarbete Överhärdevägen MB Gräv & Last AB 2019-02-27 2019-03-29
19/45 Nyanslutning el Bäckvägen Grävarbete Bäckvägen Gävle Energi 2019-03-13 2019-05-13
19/46 Kyrkvaktargatan Grävarbete Kyrkvaktargatan Gävle Energi 2019-03-14 2019-07-31
19/50 Grind polisen Grävarbete Södra Centralgatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-03-11 2019-03-29
19/51 Sjätte Tvärgatan 22 Grävarbete Sjätte Tvärgatan Gävle Energi 2019-03-14 2019-07-31
19/52 Fiberdragning längs Furumovägen Grävarbete Furumovägen Eltel Networks Infranet AB 2019-03-18 2019-06-28
19/53 Hemlingby teknikbod Grävarbete Geodetgatan Gävle Energi 2019-03-14 2019-05-30
19/54 Ny container yta Grävarbete Depåvägen NCC Roads 2019-03-11 2019-06-30
19/60 Hedesundavägen 18 Grävarbete Hedesundavägen MB Gräv & Last AB 2019-03-20 2019-03-29
19/65 Lövens Tä 21 Grävarbete Lövens Tä Gävle Energi 2019-03-18 2019-07-31
19/66 leklandet delfinen Grävarbete Marielundsvägen Kentas Minientreprenad i Gävle AB 2019-03-20 2019-07-01
< 1 2 3 4
©2019 Geomatikk AB