Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/110 Jöns Persvägen 1 Grävarbete Jöns Persvägen Gävle Energi 2019-04-15 2019-12-31
19/111 Trollvägen 9 Grävarbete Trollvägen Gävle Energi 2019-04-01 2019-12-31
19/113 Transtråket 21 Grävarbete Transtråket Gävle Energi 2019-05-20 2019-12-31
19/115 Eln-19 AXAL Vikingavägen Grävarbete Kittelvägen Gävle Energi 2019-04-29 2019-09-27
19/116 Eln-18 10kV kabel Ersbo Grävarbete Ersbogatan Gävle Energi 2019-04-29 2019-09-27
19/126 Skvattramsvägen 9 Grävarbete Skvattramsvägen Gävle Energi 2019-05-16 2019-12-31
19/135 Försbyvägen intensivbelysning Grävarbete Gamla Forsbyvägen Gävle Energi 2019-04-12 2019-10-05
19/137 Kyrkogatan del 2 Grävarbete Kyrkogatan PEAB Anläggning AB 2019-04-23 2019-10-31
19/141 Kyrkogatan del 2 etapp 2 Grävarbete Kyrkogatan Kyrkogatan PEAB Anläggning AB 2019-05-27 2019-10-31
19/146 Ombyggnad Kaserngatan Grävarbete Kaserngatan NCC Industry AB - Asfalt Nord 2019-06-03 2019-09-27
19/148 Gävle Energi, Kv. Fören Grävarbete förrådsgatan Förrådsgatan Kanalvägen BJ Markbyggnads AB 2019-04-15 2019-11-29
19/154 Nordost etapp 4 Grävarbete Norra Köpmangatan Asfalt & Mark i Gävle AB 2019-04-15 2020-03-27
19/161 Södra Kungsvägen Grävarbete Skolgången Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/166 Kyrkogatan del 2 Etapp 3 Grävarbete Norra Slottsgatan PEAB Anläggning AB 2019-05-06 2019-10-31
19/173 Hallonvägen 1-14 Grävarbete Hallonvägen Hallonvägen Markax 2019-05-14 2019-11-29
19/183 Pendlarparkering Eskön Grävarbete Björkevägen PEAB Anläggning AB 2019-05-13 2019-09-30
19/194 Kungsbäck Hinderbanan Grävarbete Kungsbäcksvägen Gävle Energi 2019-06-03 2019-12-03
19/198 Ersbo Industriområde inkoppling FJV Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-13 2019-11-30
19/200 Västerbågen Grävarbete Älvdansvägen Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/210 Arlavägen/2 Grävarbete Sollidenvägen NCC Roads 2019-05-27 2019-10-31
19/211 Provgropar projekt Godisfabriken Grävarbete Tredje Tvärgatan NCC Roads 2019-06-03 2019-09-30
< 1 2 3 4 .. 8 >
©2019 Geomatikk AB