Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/173 Hallonvägen 1-14 Grävarbete Hallonvägen Hallonvägen Markax 2019-05-14 2019-11-29
19/175 Infart Oljehamnsvägen Grävarbete Oljehamnsvägen NCC Roads 2019-05-13 2019-06-30
19/176 Fiber Iskällargatan 17 Grävarbete Iskällargatan Gävle Energi 2019-05-06 2019-07-08
19/177 Hille Grävarbete Hattmursvägen Sweco AB 2019-05-02 2019-05-31
19/178 Skogvaktarvägen 12 Grävarbete Skogvaktarvägen Gävle Energi 2019-05-06 2019-06-30
19/179 Kv Kuttern Grävarbete Styrmansgatan BJ Markbyggnads AB 2019-05-02 2019-06-21
19/180 Belysning Alderholmen Grävarbete Norra Skeppsbron Gävle Energi 2019-05-02 2019-07-29
19/182 Åsängevägen Grävarbete Åsängevägen MB Gräv & Last AB 2019-05-06 2019-07-05
19/183 Pendlarparkering Eskön Grävarbete Björkevägen PEAB Anläggning AB 2019-05-13 2019-09-30
19/185 Nyanslutning el Vackermyravägen 38 Grävarbete Vackermyravägen Gävle Energi 2019-05-09 2019-08-09
19/186 Akut Södra Gävlev Grävarbete Södra Gävlev MB Gräv & Last AB 2019-05-08 2019-06-07
19/187 Mackmyrav 19 Grävarbete Mackmyrav MB Gräv & Last AB 2019-05-06 2019-06-14
19/189 Solskeppet Grävarbete Myrmalmsvägen Gävle Energi 2019-05-14 2019-06-12
19/190 Grop Hagaström Grävarbete Johanneslötsvägen Eltel Networks Infranet AB 2019-05-06 2019-06-28
19/192 Gräva Grävarbete Stormgatan Privatanvändare 2019-05-13 2019-06-24
19/193 Forsbacka Grävarbete Koluddsvägen Lugnet Gävle Energi 2019-05-07 2019-06-30
19/195 Stureborg Grävarbete Stureborgsvägen NCC Industry AB - Asfalt Nord 2019-05-07 2019-05-31
19/196 ELn-19 Kryddstigen 31 Grävarbete Kryddstigen Gävle Energi 2019-05-13 2019-06-28
19/197 Byte kabel Solvagnen Grävarbete Österbågen Gävle Energi 2019-05-08 2019-07-26
19/198 Ersbo Industriområde inkoppling FJV Grävarbete Johannesbergsvägen NCC Sverige AB - Uppsala/Gävle/Dala 2019-05-13 2019-11-30
19/199 Stjärnstigen 24 gävle Grävarbete Stjärnstigen Furuviks Grävtjänst AB 2019-05-09 2019-06-28
19/200 Västerbågen Grävarbete Älvdansvägen Gävle Energi 2019-05-13 2019-12-31
19/204 Ingebovägen Proppning Brandpost Grävarbete Ingebovägen Furuviks Grävtjänst AB 2019-05-13 2019-07-26
< 1 .. 6 7 8 9 >
©2019 Geomatikk AB