Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/41 Fiberdragning N.Stapeltorgsgatan Grävarbete Norra Stapeltorgsgatan Eltel Networks Infranet AB 2019-03-04 2019-06-28
19/46 Kyrkvaktargatan Grävarbete Kyrkvaktargatan Gävle Energi 2019-03-14 2019-07-31
19/49 Fiberinstallation Grävarbete Tavelvägen Privatanvändare 2019-03-30 2019-10-31
19/51 Sjätte Tvärgatan 22 Grävarbete Sjätte Tvärgatan Gävle Energi 2019-03-14 2019-07-31
19/52 Fiberdragning längs Furumovägen Grävarbete Furumovägen Eltel Networks Infranet AB 2019-03-18 2019-06-28
19/53 Hemlingby teknikbod Grävarbete Geodetgatan Gävle Energi 2019-03-14 2019-05-30
19/54 Ny container yta Grävarbete Depåvägen NCC Roads 2019-03-11 2019-06-30
19/55 Hille/Åbyggeby Grävarbete Odalvägen Södra varvavägen Södra varvavägen Södra åsvägen Gävle Energi 2019-04-22 2019-06-30
19/56 Blockstensvägen Grävarbete Blockstensvägen Blockstensvägen Blockstensvägen Blockstensvägen Gävle Energi 2019-04-22 2019-06-30
19/57 Sörby/Villastan/Olsbacka/Höjersdal Grävarbete Andersbergsvägen Branta gränd Brunnsgatan Drejargatan Stenmursvägen Älvdansvägen Älvdansvägen Gävle Energi 2019-04-29 2019-06-30
19/59 Schakt Snäppvägen Grävarbete Snäppvägen Eltel Networks Infranet AB 2019-03-25 2019-05-31
19/62 Schakt till Läkarhuset Grävarbete Staketgatan Eltel Networks Infranet AB 2019-03-25 2019-06-28
19/65 Lövens Tä 21 Grävarbete Lövens Tä Gävle Energi 2019-03-18 2019-07-31
< 1 2 3 4 5 .. 9 >
©2019 Geomatikk AB