Grävarbeten i Gävle kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.gavle.se/GiG
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
18/77 Undersökningsborrning Nybo Grävarbete Valbovägen Televägen Televägen Nybo 1:5 Nybo 4:2 Midvatten AB 2018-03-13 2018-06-30
18/81 Kort schakt Grävarbete Norra Slottsgatan Eltel Networks Infranet AB 2018-03-13 2018-08-31
18/84 Primulavägen Grävarbete Primulavägen Gävle Energi 2018-03-12 2018-07-31
18/95 Lägergatan 6 Grävarbete Lägergatan Gävle Energi 2018-03-19 2018-07-31
18/97 Rosenvägen 2 Grävarbete Rosenvägen Gävle Energi 2018-03-21 2018-07-31
18/98 Bergströmsbacken 1 Grävarbete Bergströmsbacken Gävle Energi 2018-03-22 2018-07-31
18/99 prolympia GC-väg Grävarbete Gavlehovsvägen BJ Markbyggnads AB 2018-04-02 2018-08-15
18/101 Kabelmatning F5 Grävarbete Stureborgsvägen Gävle Energi 2018-03-26 2018-07-31
18/105 FTTH Berg, stopp i kanalisation Grävarbete Åbrovägen Gävle Energi 2018-03-23 2018-06-29
18/106 FTTH Forsbacka, stopp i kanalisation Grävarbete Sandviksvägen Gävle Energi 2018-03-23 2018-06-29
18/113 Sörbyförskola Grävarbete Östra Trädgårdsvägen Markax 2018-04-16 2019-07-01
18/116 Dragning fiber Gävle Hamn Grävarbete Cisternvägen Eltel Networks Infranet AB 2018-04-03 2018-06-29
18/117 Överhärde 206989 E1/3 Grävarbete Tavelvägen North Projects Göteborg AB 2018-04-09 2018-06-30
18/118 Överhärde 206989 E2/3 Grävarbete Överhärdeåsen North Projects Göteborg AB 2018-04-09 2018-06-30
18/119 Överhärde 206989 E3/3 Grävarbete Valbovägen North Projects Göteborg AB 2018-04-09 2018-06-30
18/120 S4722 Södertull Grävarbete Vallongatan Gävle Energi 2018-04-09 2018-06-29
18/121 Trödje 209991 E1 Grävarbete Trödjevägen North Projects Göteborg AB 2018-04-09 2018-06-30
18/122 Trödje 209991 E2 Grävarbete Trödjevägen North Projects Göteborg AB 2018-04-09 2018-06-30
18/123 Brynäs 210990 Grävarbete Styrmansgatan North Projects Göteborg AB 2018-04-09 2018-06-30
18/124 lötängsgatan 8 Grävarbete Lötängsgatan Gävle Energi 2018-03-27 2018-07-31
18/125 Norrtullsgatan 8 Grävarbete Norrtullsgatan Gävle Energi 2018-03-15 2018-07-31
18/129 Björke Grävarbete Oppalavägen Sweco AB 2018-04-09 2018-08-31
18/131 Hässjegatan 2 och Forsbyvägen 35 Grävarbete Forsbyvägen Hässjegatan Gävle Energi 2018-04-16 2018-09-16
18/132 Hedvigslund 3 och 6 Grävarbete Hedvigslund Gävle Energi 2018-04-16 2018-09-16
< 1 2 3 4 5 .. 9 >
©2018 Geomatikk AB